ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0110 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 17299039-4796-4d79-90a3-607f1a7db0ec
คำสำคัญ งบประมาณ แผนปฏิบัติงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารแผนปฎิบัติงานและงบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน
อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ทั้งแผนงานและแผนเงิน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Pubiic Domain
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-09-30
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-09-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
pdf xlsx xls doc
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
xls
ข้อมูลแผนปฏิบัติการรายปี ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf