บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ (Thailand Hospital Indicator Program:THIP) update ใหม่ทุกปี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ (Thailand Hospital Indicator Program:THIP) update ใหม่ทุกปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

บัญชีรายชื่อตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

Data source cannot be displayed.
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ (Thailand Hospital Indicator Program:THIP) update ใหม่ทุกปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 29f685ff-3684-43f1-8287-38df45d10330
คำสำคัญ บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ โครงการ THIP
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารบัญชีตัวชี้วัด
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
อีเมลผู้ติดต่อ thip@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบจัดทำขึ้นสำหรับโรงพยาบาลสมาชิกโครงการ THIP เพื่อศึกษาและนำไปสู่การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างมีคุณค่า
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand hospital indicator program) (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Non-commercial
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://thip.ha.or.th/ebooks/THIP%20BENCHMARK%20KPI%20DICTIONARY%202021.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2008-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-09-24
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง