ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม ประจำปีงบประมาณ 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม

Data source cannot be displayed.
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม ประจำปีงบประมาณ 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 267b52c7-a763-430e-b8be-54e06f45fcc8
คำสำคัญ ผลการดำเนินงาน ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อีเมลผู้ติดต่อ itnetwork@dsd.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา database
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลสรุปผลผลิตในการผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด - สรุปผลการดำเนินงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf