ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซท์ของศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ขาดผู้ดูแล และไม่มีการนำข้อมูลใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดิจิทัลนี้ จะพบกับ "ของเล่น" ที่เด็กๆ ในยุคดิจิทัลนี้เล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมกด เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งของเล่นเหล่านี้แทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น "ของเล่น" จริงๆ เพราะเกมต่างๆ ที่เด็กๆ ยุคนี้เล่นกันนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหตุการณ์ หรือตัวละครที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เด็กๆ เล่นแล้วจะ "จับต้องได้" ซึ่งต่างจากของเล่นในอดีตที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น "ของ" ที่ใช้ "เล่น" จริงๆ สามารถ "จับต้อง" ได้ เล่นได้อย่างสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่นับวันของเล่นพื้นบ้านของไทยเหล่านี้จะเลือนหายและถูกลืมไปจากสังคมไทยตามยุคสมัย ดังนั้นฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ ทั้งผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ หรือผู้ที่หลงใหลของเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กๆ ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิทัลนี้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f9574c29-3aea-4fba-9089-a63dc241e616
วันที่สร้างชุดข้อมูล 14 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ป้ายกำกับ ของเล่น พื้นบ้าน ภูมิปัญญา เด็ก
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กสิทธิ UC อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มิถุนายน 2564  
xlsx
การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json
ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2564  
csv json