รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เลขที่รายงาน ประเภทรายงาน วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ ประเภทโครงการ ที่ตั้งโครงการ (ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล)

Data source cannot be displayed.
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e8d14a2c-6c9f-4b09-9431-a39797f6c1cb
คำสำคัญ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน รายงาน EHIA รายงาน EIA รายงาน IEE รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
อีเมลผู้ติดต่อ databaseeia.onep@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://eia.onep.go.th/site/eia
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-10-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-01-30
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บทสรุปผู้บริหารของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่มีการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่นำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx