กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีจัดตั้งหรือปรับปรุงใหม่

Data source cannot be displayed.
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ea6e4af6-2267-4ae0-87ec-77f957f1995b
คำสำคัญ กฎกระทรวง การปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างส่วนราชการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมลผู้ติดต่อ doffice@onep.go.th
วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • อื่นๆ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ฉบับใหม่
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.onep.go.th/กฎกระทรวง/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1992-04-07
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-08-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมและจัดทำโดยใช้หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ชื่อกระทรวง, ชื่อกรม,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf docx doc