มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f41da75f-6d1e-4e77-a4c8-77d8ac2550f7
คำสำคัญ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ป้องกัน มาตรการ แก้ไขปัญหา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจริยธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ ethics@onep.go.th
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานของหน่วยงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-09-15
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-01-10
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ดำเนินการ สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf