ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ข้อมูลประกอบด้วย ประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (1. เกาะ 2. แก่ง 3. ภูเขา 4. ถ้ำ 5. น้ำตก 6. โป่งพุร้อน 7. แหล่งน้ำ 8. ชายหาด 9. ซากดึกดำบรรพ์ และ 10. ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา) ชื่อแหล่ง ที่ตั้ง (ตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค) พิกัดภูมิศาสตร์ และความสำคัญ

Data source cannot be displayed.
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 30a61f87-f92e-41eb-a769-b8a122f0f619
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ Thailandnaturalsites@onep.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License