รายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลรายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 67096d39-bff9-4f42-bab4-f665a7c02487
คำสำคัญ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถิติ สื่อสังคมออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อวกาศ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ ไปรษณีย์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 สิงหาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองกฎหมาย
อีเมลผู้ติดต่อ mdes0202@mdes.go.th
วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
กฎหมาย
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-01-18
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-01-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv xml rdf json
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
url
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
pdf