กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Data source cannot be displayed.
กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c9452095-5f30-40f1-8bf9-14c0e6167a5a
คำสำคัญ MOU ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองการต่างประเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ juthasit.r@mdes.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-05-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-01
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง หมายถึง การจัดทำหนังสือเพื่อแสดงความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามข้อตกลงที่ทำไว้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
pdf
บันทึกความเข้าใจ,กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภายใต้สังกัดมีการลงนามและดำเนินการร่วมกับกระทรวง,หน่วยงานภาครัฐระห...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2566  
pdf