ขนาดตัวอักษร |    
นามานุกรมวรรณคดีไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

วรรณคดีไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีวรรณคดีมากมายหลายร้อยเรื่อง ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะคือเรื่องที่เล่าต่อสืบทอดกันมา มีรูปแบบคำประพันธ์และเนื้อหาที่หลากหลาย วรรณคดีไทยเหล่านี้ทรงคุณค่าในแง่ของงานวรรณกรรมอีกทั้งยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ โลกทัศน์ ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานของบรรพบุรุษไทยเราเป็นอย่างดี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดทำหนังสืออ้างอิงประเภทนามานุกรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนี้ขึ้นมา 3 ชุด ได้แก่ 1. ชื่อวรรณคดี 2. ชื่อผู้แต่ง และ 3. ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ ซึ่งหนังสือนามานุกรมทั้ง 3 ชุด ได้รวบรวมรายชื่อที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย พร้อมทั้งคำอธิบาย ที่มาที่ไปของคำเหล่านี้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การจัดทำนามานุกรมได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีไทยหลายท่านมาร่วมจัดทำ เพื่อให้ข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทยมีความถูกต้องมากที่สุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จึงเห็นว่าข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทยมีประโยชน์และสมควรจัดทำ "ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย" ให้บริการในเว็บไซท์ของศูนย์ฯ โดยจัดทำข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย หมวดชื่อวรรณคดี ก่อนเป็นอันดับแรก

Data source cannot be displayed.
นามานุกรมวรรณคดีไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 86166c0f-8782-42a8-87e0-a654a39a24a4
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ มุขปาฐะ รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม วรรณคดี วัฒนธรรม สุโขทัย
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 เมษายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2564  
api