ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 89 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายละเอียดของกระทู้ถาม ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ถาม สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม ผลการพิจารณา และเอกสารแนบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2567  
json
การสำรวจความต้องการของประชาชน (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่เขตบางแค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
xlsx
จุดชมวิวเขาระเบิด สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2566  
jpeg
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง กปภ.สาขา เป็น latitude / longitude
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
xlsx
ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
api
ยอดสะสมผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
api
ยอดผู้มาใช้บริการสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
api
ยอดสะสมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 5 ธนวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
api
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้งาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg