เปิดสถิติอัตราผู้เสียชีวิตจากคดีและอุบัติเหตุ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

เปิดสถิติอัตราผู้เสียชีวิตจากคดีและอุบัติเหตุ

ในปี 2564 – 2565 มีอัตราเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ มากถึง 52% จากจำนวนเคสทั้งหมด ซึ่งเฉลี่ยจะมีผู้เสียชีวิตเดือนละ 542 ราย

โดยสาเหตุจากการตายส่วนใหญ่จะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ มากที่สุด รองลงมาเป็นการตายจากอุบัติเหตุ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/rate-of-death-from-cases-and-accidents/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://gdcatalog.go.th/organization/8e9249ba-753f-4bed-ae4f-6e792950318c