นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของส่วนราชการไทย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน

Data source cannot be displayed.
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key df607046-2a05-4a6c-838a-0a5e139af019
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย
Visibility Public
Dataset create date September 21, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายพลี อุดมพรมนตรี (026182323 ต่อ 1907)
Contact Email phlii@prd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ช่องทางติดต่อหน่วยงาน
Last update dataset : September 7, 2023  
csv