รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Data source cannot be displayed.
รายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Infographic
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c82b6309-6a6a-40b9-afd0-097cbfa2d4a8
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Infographic Knowledge STKC Science Technology
Visibility Public
Dataset create date April 17, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Science and Technology Knowledge Center (STKC)
Contact Email stkc@mhesi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition บุคคลทั่วไป
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
Last update dataset : June 12, 2024  
url
Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม
Last update dataset : January 12, 2024  
jpeg