สถิติทางการ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Last update dataset : October 31, 2021  
csv