Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี 2562 แบ่งตามจังหวัดของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx