เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : August 31, 2022  
jpeg pdf
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : April 1, 2022  
jpg jpeg pdf