Documents - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Documents
DIGI Data Camp Season 3

📣 กลับมาอีกครั้ง! กับโครงการ DIGI Data Camp Season 3 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 3 โครงการอบรมบุคลากรภาครัฐสุดพิเศษที่จะช่วยขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization ร่วมอบรมใน Data Bootcamp กับผู้เชี่ยวชาญตลอด 5 ...

DGA คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 🏆 จากผลงานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

DGA คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 🏆 จากผลงานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)  โดยนำต้นแบบจากผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564   🖥️ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลเปิดทั้งหมดของภาครัฐ ...

ประกาศแจ้งเตือน

ประกาศแจ้งเตือน  มีมิจฉาชีพแอบอ้างและปลอม Facebook page Data Innovation and Governance Institute, DIGI (ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th) โดยใช้รูปโลโก้ data.go.th และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับประชาชน หรือ แอบอ้างแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่จาก ...

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการชุดข้อมูลเปิด (Open Data Survey)

ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการชุดข้อมูลเปิดและการนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (Open Data Survey) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดำเนินการโดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ...

วิธีการติดตั้ง ssl สำหรับ ckan

กรณีหน่วยงานที่ติดตั้ง ckan และต้องการให้ชุดข้อมูลของท่าน harvest มาที่ data.go.th สามารถแจ้งมาทาง contact@dga.or.th โดยจะต้องติดตั้ง SSL certificate และ config ให้ผ่านก่อน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ ...

การดึงข้อมูล API ด้วย Power Query ใน Excel

ตัวอย่างการดึงข้อมูลที่เผยแพร่เป็น API บน data.go.th นี้ใช้ Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (Version 2206) 1. เลือก Data -> Get Data -> From Other Sources -> From Web   2. ใส่ URL ของ API ที่ต้องการดึงข้อมูล แล้วเลือก Transform Data   3. ...

การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก link ภายนอก

ปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ชุดข้อมูลบน data.go.th ที่เป็น link ไปที่หน่วยงานภายนอกที่เป็น http (insecure connection) สาเหตุเกิดจาก default security setting ของ browser ยับยั้งการดาวน์โหลดข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็น http ผ่านบนเว็บที่เป็น https   ...

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand

ข้อกำหนดการประเมินคุณภาพข้อมูล หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพของชุดข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบ Open Government Data of Thailand ...

ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital-ID และ ยืนยัน e-mail

1. สมัคร Digital ID ใหม่ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่ https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/RegisterAccount     2. Login เข้า Digital ID แล้วยืนยัน e-mail อีกครั้ง     2.1 เลือกแสดงบัญชีของฉัน      2.2 ยืนยัน e-mail ของท่านอีกครั้ง    ...

การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและจำนวนข้อมูล ทีมีการ Harvest และ Upload บน data.go.th

1. รายชื่อหน่วยงานและจำนวนข้อมูลทีมีการ Harvest และ Upload บนระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงาน   2. วิธีการจำแนกข้อมูลที่ Harvest หรือ Upload บน data.go.th       2.1 ตัวอย่างข้อมูลที่ Harvest จากหน่วยงานจะมี Icon ดังรูปด้านล่าง  ...

วิธีการแก้ปัญหาไฟล์ข้อมูลที่อ่านภาษาไทยไม่ได้

ปัญหาไฟล์ CSV ที่เปิดด้วย Excel แล้วอ่านภาษาไทยไม่ได้ สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน encoding ให้เป็น UTF-8-BOM ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้ Notepad++ เปิดไฟล์โดยใช้ Notepad++ เลือก Encoding -> Convert to UTF-8-BOM บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์ CSV ตามปกติ

การใช้งาน Data Visualization (Open-D)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 3

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เวอร์ชัน 3

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูล และการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้

กรณีสมัครสมาชิกใหม่ 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสมัครสมาชิกผ่านระบบ Data.go.th ได้ที่ https://data.go.th/opend สมัครสมาชิก Digital ID ได้ที่ https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/RegisterAccount 2. ...

ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล

ตัวชี้วัด Data Catalog Open Data เป้าหมายขั้นสูง (100) ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นแบบดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open ...