ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : การเมืองและการปกครอง
รหัสเขต รหัสแขวง ชื่อแขวงของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 สิงหาคม 2563  
csv docx
รหัสเขต-ชื่อเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 สิงหาคม 2563  
csv docx