สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx docx
ชุดข้อมูลรายชื่อกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx docx
การประชุม / สัมมนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่กระทรวงเข้าร่วมในปี ๒๕๖๕
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx docx
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายไตรมาส)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx docx
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 ธันวาคม 2564  
csv xls xlsx doc docx
ชุดข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx csv docx