การดึงข้อมูล API ด้วย Power Query ใน Excel - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

การดึงข้อมูล API ด้วย Power Query ใน Excel

 

ตัวอย่างการดึงข้อมูลที่เผยแพร่เป็น API บน data.go.th นี้ใช้ Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (Version 2206)

1. เลือก Data -> Get Data -> From Other Sources -> From Web

 

2. ใส่ URL ของ API ที่ต้องการดึงข้อมูล แล้วเลือก Transform Data

 

3. คลิ๊กเข้าไปที่ table

 

4. คลิ๊กที่ icon ดังภาพเพื่อ Expand

 

5. คลิ๊กที่ Close & Load เพื่อกลับไปที่ตาราง Excel