ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (City Data Sharing) กรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/sites/#/data บริการชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (City Data Sharing) กรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2a9c03b8-5061-45a4-9069-cf47cbf05d09
คำสำคัญ ภูมิศาสตร์ เชิงพื้นที่ แผนที่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีเมลผู้ติดต่อ Bmagis@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  https://bmagis.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ba7029da07104538a87d87a7e184f24a แสดงข้อมูลหมุดหลักฐานเพื่ออ้างอิงการสำรวจ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
  jpeg
  แผนที่เชิงเลขการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url
  ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565  
  pdf kmz xlsx