ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซท์ของศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ขาดผู้ดูแล และไม่มีการนำข้อมูลใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดิจิทัลนี้ จะพบกับ "ของเล่น" ที่เด็กๆ ในยุคดิจิทัลนี้เล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมกด เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งของเล่นเหล่านี้แทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น "ของเล่น" จริงๆ เพราะเกมต่างๆ ที่เด็กๆ ยุคนี้เล่นกันนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหตุการณ์ หรือตัวละครที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เด็กๆ เล่นแล้วจะ "จับต้องได้" ซึ่งต่างจากของเล่นในอดีตที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น "ของ" ที่ใช้ "เล่น" จริงๆ สามารถ "จับต้อง" ได้ เล่นได้อย่างสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่นับวันของเล่นพื้นบ้านของไทยเหล่านี้จะเลือนหายและถูกลืมไปจากสังคมไทยตามยุคสมัย ดังนั้นฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ ทั้งผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ หรือผู้ที่หลงใหลของเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กๆ ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิทัลนี้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ac81aa2f-f58f-48c1-b70f-72413d7b5787
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 สิงหาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ ของเล่น พื้นบ้าน ภูมิปัญญา เด็ก
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 สิงหาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 สิงหาคม 2563  
csv json
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 สิงหาคม 2563  
csv json
จำนวนการตายเด็กต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv