ขนาดตัวอักษร |    
โครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

Data source cannot be displayed.
โครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a5f7c82e-bb72-443b-8e9a-3707e400a81b
คำสำคัญ งบประมาณ ชุมชน ปีงบประมาณ สนับสนุน สร้างเสริมสุขภาวะ สสส. ส่งเสริม โครงการ โครงการ สสส.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 12 ตุลาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
อีเมลผู้ติดต่อ it-group@thaihealth.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบบริหารโครงการ สสส.
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv
ข้อมูลชุมชนในเขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv