ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลประชาสัมพันธ์รูปแบบอินโฟกราฟิก
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาพให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล (Information) เช่น สถิติ ตัวเลข ข่าวสาร ความรู้ โดยใช้ ภาพ (Graphic) ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ โดยข้อมูลจะถูกย่อยให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังมีการออกแบบสี รูปแบบ ลูกเล่น ภาพประกอบให้สวยงาม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประชาสัมพันธ์รูปแบบอินโฟกราฟิก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 34c1181b-94b5-4bf5-a1e4-3af9e7f10f21
วันที่สร้างชุดข้อมูล 15 กันยายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ infographic นโยบายรัฐ ภาพ อินโฟกราฟิก
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@prd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License