ขนาดตัวอักษร |    
สถิตินักท่องเที่ยว
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
facebook   twiter

มีข้อมูลประกอบด้วย 1. สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand) 2. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province)) 3. สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (จำนวนยอดสะสมเบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand)

Data source cannot be displayed.
สถิตินักท่องเที่ยว
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2893a9fd-1679-4ae7-95e0-01e37fc45428
คำสำคัญ ค่าใช้จ่าย ท่องเที่ยว รายได้ สถิตินักท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 สิงหาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติ ดัชนีเศรษฐกิจ และสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา
อีเมลผู้ติดต่อ stat.mots@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา การจัดเก็บของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและแจ้งวัตุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้งานได้ที่กลุ่มสถิติ ดัชนีเศรษฐกิจ และสารสนเทศการท่องเที่ยวและกีฬา stat.mots@gmail.com หรือ 022831605
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-11
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2551
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายได้
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2565  
csv