ขนาดตัวอักษร |    
กรมควบคุมมลพิษ
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
rar
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
rar
ข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
rar
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำท่าจีน  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xml
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xml
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time ของกรมควบคุมมลพิษ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   บ้านโป่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xml
ข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย (PM10) รายชั่วโมง ช่วงปี พ.ศ.2557 ได้จากการติดตามตรวจวัดสถานการณ์ฝุ่นละอองในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - วันที่ , เวลา(รายชั่วโมง) -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv