ขนาดตัวอักษร |    

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการใช้บริการ

กรณีสมัครสมาชิกใหม่

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสมัครสมาชิกผ่านระบบ Data.go.th โดยใช้ Mailgothai หรือ OpenID (https://data.go.th/opend)

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) หรือ OpenID

2. ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขและขออนุมัติการเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงานผ่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : CEO) ผู้สมัครสแกนเอกสารที่ผ่านการลงนามและส่งใบสมัครที่ได้รับอนุมัติมายัง DGA ผ่าน Contact Center (contact@dga.or.th)

3. ทางผู้ดูแลระบบของ Open Data จะตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของผู้สมัคร หากมีความถูกต้องจะดำเนินการอนุมัติสิทธิ์การใช้งานและแจ้งผู้สมัครต่อไป

4. หากข้อมูลไม่ถูกต้องทางทีมผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ และแจ้งรายละเอียดไปยังผู้สมัครเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

 

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการใช้บริการ

1. แจ้งคำร้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เข้ามาที่ อีเมล์ contact@dga.or.th หรือทางโทรศัพท์ Contact Center : (+66) 0 2612 6060

2. ทีม Contact Center จะสอบถามปัญหาเบื้องต้น

3. ทางทีมผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตามคำร้องของผู้ใช้บริการ และแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใช้บริการ

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Contact Center : (+66) 0 2612 6060 ***