ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv