เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 - 2565 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 - 2565

เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนไทยปี 2562 – 2565

อุบัติเหตุส่วนใหญ่ 60 % เป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด
ซึ่งก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บมากถึง 70 % จากผู้บาดเจ็บทั้งหมดของการเกิดอุบัติเหตุ

โดยจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเดินในช่วงเดือน มกราคม เมษายน และธันวาคม เพราะเป็นช่วงที่มีการเดินทางจากช่วงวันหยุดยาวเป็นส่วนใหญ่

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/accident-on-thai-roads/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://datagov.mot.go.th/dataset/roadaccident