ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน

Data source cannot be displayed.
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1659bb9a-75c7-429b-a2f0-69c1a86c3d22
คำสำคัญ ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อีเมลผู้ติดต่อ itnetwork@dsd.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา database
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง