ขนาดตัวอักษร |    
สถิติภัยคุกคามด้านสารสนเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติภัยคุกคามที่ไทยเซิร์ตประสานงานรับมือและจัดการภัยคุกคามในแต่ละเดือน เป็นประจำทุกปี  สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่  https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html

Data source cannot be displayed.
สถิติภัยคุกคามด้านสารสนเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e9282648-8ed4-48ec-929b-df017c47c6f7
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ ประจำปี ภัยคุกคาม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 เมษายน 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ พรรวดี โควินทเศรษฐ (021231206 ต่อ 90651)
อีเมลผู้ติดต่อ phanwadee@etda.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
รายงานประจำปี ศปท.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
สถิติภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งแล้วเก็บรวบรวมโดย ThaiCert
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url xlsx