ระเบียน รพ. ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ระเบียน รพ. ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ THIP วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: สมาชิกโครงการThailand Hospital Indicator Program ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันในโครงการ THIP

Data source cannot be displayed.
ระเบียน รพ. ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0147f1cb-8d6b-402f-be89-c8b0fdf9a53b
คำสำคัญ THIP ระเบียนโรงพยาบาล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ thipadmin@ha.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม -
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-01-10
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-02-20
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ปีในเดือนตุลาคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
คำนิยามชุดข้อมูล : ถอดบทเรียนการใช้ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ : การสร้างการเรียนรู้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2566  
pdf