ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 95 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xls
ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
zip csv rdf
จำนวนแขวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถิติชันสูตรพลิกศพ 66 จำนวนวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv
data_rel 260 views
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลศาสนสถานในพื้นที่เขตประเวศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ฝ่ายพุทธศาสนสถาน กองพุทธศาสนสถาน โดยจัดทำเป็นเล่ม จำนวนทั้งหมด ๒๓ เล่ม ในรูปแบบไฟล์สแกน PDF
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf docx
ระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
แผนดำเนินงาน (ระบบทะเบียนวัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
ข้อมูลประวัติวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
การรวบรวมข้อมูลประวัติวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
docx
แผนผังแสดงการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่พักสงฆ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
การจัดทำข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนวัดทั่วประเทศ ให้เป็นระบบและทันสมัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
เป็นข้อมูลรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
ข้อมูลวัดในแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลวัดในแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx