สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการสอบถามข้อมูลภาครัฐจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf csv xlsx
ชุดข้อมูลผลการดาเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx pdf
ชุดข้อมูลตราไปรษณียากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx pdf