ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายของสถาบันประจำปี 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0111 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายของสถาบันประจำปี 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c19d5665-6362-4b52-b818-cf7a0da76fae
คำสำคัญ งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่าย
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน
อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ดำเนินงานตามแผนตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้วางแผนไว้
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2563 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Pubiic Domain
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-11-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2019-11-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2565  
xls
รายละเอียดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5 หมวดรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2565  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2565  
csv api rdf