เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลคลื่นความถี่วิทยุของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ส่งกระจายเสียงทั้งระบบ AM และ FM ทุกส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 

Data source cannot be displayed.
เขตพื้นที่บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c3392a36-04b2-4e4c-a96f-4bb15db93227
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags คลื่นความถี่วิทยุ คลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ สวท.
Visibility Public
Dataset create date September 23, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายคเชนทร์ กรรณิกา (026182323 ต่อ 1907)
Contact Email kachan_k@prd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) คลื่น FM ประจำปี 2566
Last update dataset : July 12, 2023  
pdf
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) คลื่น AM ประจำปี 2566
Last update dataset : July 12, 2023  
pdf
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
Last update dataset : July 12, 2023  
pdf