โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bc196fc-9777-42bf-a2a2-b655e4810cd7
Tags ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัย โครงการวิจัย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ/ฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Contact Email biodi.dnp.office@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL http://biodi.dnp.go.th/research-project/
Data Language ไทย
Created date 2022-04-28
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
Last update dataset : May 15, 2024  
json
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
Last update dataset : May 15, 2024  
json
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv