จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม

Data source cannot be displayed.
จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fe9e5b40-ec87-44cd-bb91-354918f4ed39
Tags OS Official Statistics Travel การท่องเที่ยวและกีฬา กีฬา ท่องเที่ยว สถานประกอบการ สถิติทางการ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email eindust@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 10
Geo Coverage ภาค
Data Source สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม/สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2013-09-30
Data release calendar 2023-09-01
First year of data (Statistical data) 2555
Last year of data (Statistical data) 2555
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Unit of measure (Statistical data) แห่ง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ผลรวมจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
Standard (Statistical data) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : June 17, 2024  
xlsx csv url rdf
สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : June 17, 2024  
xlsx csv url
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร
Last update dataset : June 15, 2024  
csv